โครงการอ้างอิง

Project Name   :  Abex Hydraulics & Engineering Co.,Ltd
System Size  :  75.48kWp
System Type  :  Rooftop
Project Location  :  Samut Prakan
Year  :  2017